Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4925 ccbe
Reposted fromolakocie olakocie
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaguerriera guerriera
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaguerriera guerriera
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viaguerriera guerriera
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaguerriera guerriera
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaguerriera guerriera
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viaguerriera guerriera
Śliczna z Ciebie maruda.
Palę i piję herbatę powoli.Bardzo pięknie cicho jest.
— Edward Stachura
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viakomplikacja komplikacja
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianothingwrong nothingwrong
1523 ccfd
5298 fd6e
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianothingwrong nothingwrong
8583 ef52
dlaczegoż mnie to śmieszy? ;)
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viastrangespecters strangespecters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl